Matthias GROOTE

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

24

Epidemia wirusa Zika (debata)

10-03-2016 P8_CRE-REV(2016)03-10(2)

Talidomid (debata)

09-03-2016 P8_CRE-REV(2016)03-09(21)

Przejrzystość i kontrola badań klinicznych (debata)

02-02-2016 P8_CRE-REV(2016)02-02(13)

Wyniki COP 21 (debata)

15-12-2015 P8_CRE-REV(2015)12-15(9)

Stan unii energetycznej (debata)

24-11-2015 P8_CRE-REV(2015)11-24(3)

Emisje niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego (debata)

28-10-2015 P8_CRE-REV(2015)10-28(6)

Ku nowemu porozumieniu międzynarodowemu w sprawie klimatu, które ma zostać zawarte w Paryżu (debata)

14-10-2015 P8_CRE-REV(2015)10-14(14)

Pomiar emisji w sektorze motoryzacyjnym (debata)

06-10-2015 P8_CRE-REV(2015)10-06(11)

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

1

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

1

OPINIA w sprawie stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015

ENVI
04-09-2014 ENVI_AD(2014)536226

Instytucjonalne projekty rezolucji

10

Projekt rezolucji w sprawie epidemii wirusa Zika

06-04-2016 B8-0449/2016

Wspólny projekt rezolucji w sprawie pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym

23-10-2015 RC-B8-1075/2015

Projekt rezolucji w sprawie pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym

21-10-2015 B8-1078/2015

Projekt rezolucji w sprawie migracji i sytuacji uchodźców

07-09-2015 B8-0842/2015

Wspólny projekt rezolucji w sprawie reakcji UE na wybuch epidemii gorączki krwotocznej Ebola

17-09-2014 RC-B8-0107/2014

Projekt rezolucji w sprawie reakcji UE na wybuch epidemii gorączki krwotocznej Ebola

16-09-2014 B8-0114/2014

Pytania pisemne

9

  Doctoral studies and teacher training

24-05-2016 E-004156/2016 Komisja

  Railway noise

21-09-2015 E-012951/2015 Komisja

  Permanent grassland

03-07-2015 E-010862/2015 Komisja

  Ambition level of the new circular economy package

31-03-2015 E-005097/2015 Komisja

  Aid rules for investments in port infrastructure

09-02-2015 E-002091/2015 Komisja

  Electro-fishing

12-12-2014 E-010673/2014 Komisja

  Motorisation of fishing vessels in keeping with the common fisheries policy

12-12-2014 E-010672/2014 Komisja

  Misappropriation of EU grants by Hamas

16-09-2014 E-006918/2014 Komisja

Pytania ustne

5

Dostęp do energii w Afryce

24-05-2016 O-000080/2016 Komisja

Talidomid

29-02-2016 O-000035/2016 Komisja

Epidemia wirusa Zika

24-02-2016 O-000030/2016 Komisja

Odpowiedzi Komisji na pytania wymagające odpowiedzi na piśmie

05-05-2015 O-000046/2015 Komisja