Hanna FOLTYN-KUBICKA : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 07-12-2005 / 13-07-2009 : Grupa Unii na rzecz Europy Narodów - Członkini

Partie krajowe 

 • 07-12-2005 / 13-07-2009 : Prawo i Sprawiedliwość (Polska)

Deputowani 

 • 16-01-2006 / 14-06-2006 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 16-01-2006 / 13-07-2009 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja
 • 15-06-2006 / 14-01-2007 : Komisja Kultury i Edukacji
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Kultury i Edukacji
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Spraw Zagranicznych

Zastępstwo 

 • 11-01-2006 / 14-02-2006 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 11-01-2006 / 31-12-2006 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Bułgaria
 • 15-02-2006 / 14-06-2006 : Komisja Kultury i Edukacji
 • 29-05-2006 / 14-01-2007 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 14-06-2006 / 14-01-2007 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 25-04-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Białorusią

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie przywrócenia nadawania stacji telewizyjnej NTDTV w Chinach poprzez Eutelsat  
- P6_DCL(2008)0086 - Przyjęta  
Marco CAPPATO , Hanna FOLTYN-KUBICKA , Thomas MANN , Charles TANNOCK , Helga TRÜPEL  
Data otwarcia : 08-10-2008
Termin : 22-01-2009
Przyjęto : 03-02-2009
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P6_TA(2009)0041
Liczba sygnatariuszy : 477 - 23-01-2009
Oświadczenie pisemne w sprawie przyszłości Stoczni Gdańskiej  
- P6_DCL(2007)0081 - Wygasła  
Hanna FOLTYN-KUBICKA , Marcin LIBICKI , Czesław Adam SIEKIERSKI  
Data otwarcia : 24-09-2007
Termin : 24-12-2007
Liczba sygnatariuszy : 77 - 03-01-2008

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.