Daniel DALTON : Strona główna 

Członek 

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Meksyk 
Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi 
Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskie Zgromadzenie Parlamentarne 

Zastępstwo 

Komisja Transportu i Turystyki 
Delegacja do spraw stosunków ze Szwajcarią i Norwegią, do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Islandia oraz do wspólnej komisji parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) 
Delegacja do spraw stosunków z Kanadą 

Ostatnie prace 

OPINIA w sprawie kompleksowej europejskiej polityki przemysłowej w dziedzinie sztucznej inteligencji i robotyki  
- LIBE_AD(2018)629403 -  
-
LIBE 
Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 

Kontakt