Daniel DALTON : Strona główna 

Członek 

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Meksyk 
Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi 
Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskie Zgromadzenie Parlamentarne 

Zastępstwo 

Komisja Transportu i Turystyki 
Komisja Specjalna ds. Unijnej Procedury Wydawania Zezwoleń na Dopuszczenie Pestycydów do Obrotu 
Delegacja do spraw stosunków ze Szwajcarią i Norwegią, do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Islandia oraz do wspólnej komisji parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) 
Delegacja do spraw stosunków z Kanadą 

Ostatnie prace 

Praworządność w Rumunii (B8-0522/2018) EN  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Digital Europe programme for the period 2021-2027 EN  
- LIBE_AD(2018)627774 -  
-
LIBE 
Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 

Kontakt