Daniel DALTON
 • Daniel
  DALTON
 • Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
 • Członek
 • Wielka Brytania Conservative Party
 • Data urodzenia: 31 stycznia 1974, Oxford

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

258

Produkty nawozowe z oznakowaniem CE (debata)

23-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-23(17)

Wymogi dostępności produktów i usług (debata)

13-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-13(16)

Debata na aktualny temat - Europejska agenda bezpieczeństwa: rok po zamachach w Brukseli (debata)

15-03-2017 P8_CRE-REV(2017)03-15(13)

Wzmocnienie kontroli z użyciem odpowiednich baz danych na granicach zewnętrznych (debata)

15-02-2017 P8_CRE-REV(2017)02-15(12)

Wsparcie dla ofiar talidomidu (B8-1341/2016, B8-1343/2016)

15-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-15(7.3)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

2

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

11

SPRAWOZDANIE w sprawie systemów penitencjarnych i warunków panujących w zakładach karnych

LIBE
06-07-2017 A8-0251/2017

SPRAWOZDANIE w sprawie dłuższego cyklu życia produktów: korzyści dla konsumentów i przedsiębiorstw

IMCO
09-06-2017 A8-0214/2017

SPRAWOZDANIE w sprawie platform internetowych i jednolitego rynku cyfrowego

IMCO ITRE
31-05-2017 A8-0204/2017

SPRAWOZDANIE w sprawie strategii jednolitego rynku

IMCO
03-05-2016 A8-0171/2016

Opinia(-e) jako sprawozdawca

4

OPINIA W kierunku strategii w zakresie handlu elektronicznego

IMCO
12-10-2017 IMCO_AD(2017)606248

OPINION on saving lives: boosting car safety in the EU

IMCO
28-09-2017 IMCO_AD(2017)606030

OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018

IMCO
20-07-2017 IMCO_AD(2017)604889

OPINIA w sprawie mandatu do rozmów trójstronnych dotyczących projektu budżetu na rok 2018

IMCO
09-06-2017 IMCO_AD(2017)602828

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

21

OPINIA W kierunku strategii w zakresie handlu elektronicznego

LIBE
24-10-2017 LIBE_AD(2017)609526

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej i uchylającego dyrektywę 2002/58/WE (rozporządzenie w sprawie prywatności i łączności elektronicznej)

IMCO
06-10-2017 IMCO_AD(2017)604857

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym

IMCO
14-06-2017 IMCO_AD(2017)599682

OPINIA w sprawie strategii kosmicznej dla Europy

IMCO
09-06-2017 IMCO_AD(2017)602751

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji online prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne oraz do retransmisji programów telewizyjnych i radiowych

IMCO
06-06-2017 IMCO_AD(2017)597612

OPINIA w sprawie europejskiego programu na rzecz gospodarki dzielenia się

TRAN
12-04-2017 TRAN_AD(2017)597749

OPINIA w sprawie nowych ram handlowych między UE a Turcją i modernizacji unii celnej

LIBE
10-02-2017 LIBE_AD(2017)595635

OPINIA w sprawie europejskiej inicjatywy dotyczącej przetwarzania w chmurze

LIBE
14-12-2016 LIBE_AD(2016)593831

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych

LIBE
21-11-2016 LIBE_AD(2016)582370

OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017

IMCO
06-09-2016 IMCO_AD(2016)584233

Projekt(-y) rezolucji

14

  Motion for a resolution on support for the thalidomide survivors

12-12-2016 B8-1341/2016

Projekt rezolucji w sprawie języków migowych i zawodowych tłumaczy języka migowego

16-11-2016 B8-1230/2016

Projekt rezolucji w sprawie transatlantyckich przepływów danych

23-05-2016 B8-0643/2016

Wspólny projekt rezolucji w sprawie nowej strategii w zakresie dobrostanu zwierząt na lata 2016–2020

25-11-2015 RC-B8-1278/2015

Projekt rezolucji w sprawie strategii w zakresie dobrostanu zwierząt

24-11-2015 B8-1283/2015

Projekt rezolucji w sprawie pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym

21-10-2015 B8-1077/2015

Projekt rezolucji w sprawie migracji i uchodźców w Europie

07-09-2015 B8-0833/2015

Wspólny projekt rezolucji w sprawie niedawno ujawnionych przypadków poważnej korupcji w FIFA

09-06-2015 RC-B8-0548/2015

Oświadczenie(-a) pisemne

2

Oświadczenie pisemne w sprawie wsparcia dla promowania toalet przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w UE

27-04-2016 P8_DCL(2016)0044 Wygasła

szczegóły

Daniel DALTON , Lucy ANDERSON , Mairead McGUINNESS , Marian HARKIN , Julia REDA , Anthea McINTYRE , Helga STEVENS , Anneleen VAN BOSSUYT , Olga SEHNALOVÁ , Antanas GUOGA , Brando BENIFEI

Data otwarcia : 27-04-2016
Termin : 27-07-2016
Liczba sygnatariuszy : 124 - 28-07-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie bezpieczeństwa lotniczego i niebezpiecznych lotów lotnictwa wojskowego

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Wygasła

szczegóły

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Data otwarcia : 05-10-2015
Termin : 05-01-2016
Liczba sygnatariuszy : 106 - 06-01-2016

Pytanie(-a) parlamentarne

66

  Impact of possible Catalan independence on EU citizens' rights

18-10-2017 E-006540/2017 Komisja

  Currency sales

18-10-2017 E-006539/2017 Komisja

Neutralność systemów rezerwacji lotniczych (GDS) i ograniczenie dostępu do informacji o lotach

27-09-2017 O-000075/2017 Komisja

  Airport delays

04-08-2017 E-005174/2017 Komisja

  Thalidomide resolution response

20-06-2017 P-004078/2017 Komisja

  ZTL restricted traffic zones in Italy

27-02-2017 E-001271/2017 Komisja

Odpowiedzi Komisji na pytania wymagające odpowiedzi na piśmie

10-01-2017 O-000003/2017 Komisja

  Availability of help with Commission databases for applicants

29-08-2016 E-006357/2016 Komisja

  Commission consultation on ancillary copyright

18-07-2016 E-005931/2016 Komisja

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

3

 

Stan zaawansowania negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem (B8-0538/2017, B8-0539/2017)

03-10-2017

. – British Conservatives believe that both the EU and the UK have a duty to ensure that an agreement on citizens’ rights is found as soon as possible, based on the principles of equality, fairness and reciprocity.
However, whilst the European Parliament has the right to express its opinion and will vote on the final deal, it must be made clear that it is not the role of the European Parliament to set red lines and undermine the negotiating positions of the EU 27 and the UK Government.
Conservatives wish to make it clear that they fully support the mandate pursued by the UK Prime Minister and look forward to a constructive, prosperous and cooperative future relation with the EU once the UK has exited.

 

Wieloletnie ramy prac dla Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na lata 2018–2022 (A8-0177/2017 - Angelika Mlinar)

01-06-2017

. – Whereas the UK delegation of the ECR Group fully supports fundamental rights, equality and the fight against discrimination for all; however, the UK delegation of the ECR Group does not believe extending the scope of EU agencies is the most effective way of achieving this with respect to fundamental rights.
The report also calls on the Commission and Council to include police cooperation and judicial cooperation in criminal matters (i.e. ‘ex-third pillar’ matters) in its draft Decision. The UK opts out of a large number of these matters and the UK delegation of the ECR Group believes these matters, with respect to fundamental rights, are most effectively dealt with at Member State level.
Therefore, the UK delegation of the ECR Group could not vote in favour of this report.

 

Wieloletnie ramy dla Agencji Praw Podstawowych UE na lata 2018–2022 (B8-0384/2017)

01-06-2017

Whereas the UK delegation of the ECR Group fully supports fundamental rights, equality and the fight against discrimination for all; however, the UK delegation of the ECR Group does not believe extending the scope of EU agencies is the most effective way of achieving this with respect to fundamental rights.
The report also calls on the Commission and Council to include police cooperation and judicial cooperation in criminal matters (i.e. ‘ex-third pillar’ matters) in its draft Decision. The UK opts out of a large number of these matters and the UK delegation of the ECR Group believes these matters, with respect to fundamental rights, are most effectively dealt with at Member State level.
Therefore, the UK delegation of the ECR Group could not vote in favour of this report.

Lista kontaktów

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  05M075
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11032
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adres pocztowy

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 05M075
  1047 Brussels