Dame Glenis WILLMOTT

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

67

Wyroby medyczne (A8-0068/2017 - Glenis Willmott) (głosowanie)

05-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-05(9.5)

Wyroby medyczne - Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro (debata)

04-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-04(12)

Wyroby medyczne - Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro (debata) (2)

04-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-04(12)

Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej (20–21 października) (debata)

26-10-2016 P8_CRE-REV(2016)10-26(4)

Obowiązkowa automatyczna wymiana informacji w dziedzinie opodatkowania (A8-0157/2016 - Dariusz Rosati)

12-05-2016 P8_CRE-REV(2016)05-12(10.1)

Obowiązek wskazywania kraju lub miejsca pochodzenia pewnych środków żywnościowych (B8-0545/2016)

12-05-2016 P8_CRE-REV(2016)05-12(10.5)

Porozumienie ramowe dotyczące urlopu rodzicielskiego (A8-0076/2016 - Maria Arena)

12-05-2016 P8_CRE-REV(2016)05-12(10.6)

Obowiązek wskazywania kraju lub miejsca pochodzenia pewnych środków żywnościowych (debata)

11-05-2016 P8_CRE-REV(2016)05-11(19)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

1

Instytucjonalne projekty rezolucji

6

Wspólny projekt rezolucji w sprawie sytuacji w Tajlandii

07-10-2015 RC-B8-1002/2015

Projekt rezolucji w sprawie strategii dotyczącej alkoholu

22-04-2015 B8-0357/2015

Projekt rezolucji w sprawie oznaczania kraju pochodzenia mięsa w przetworzonej żywności

04-02-2015 B8-0097/2015

Wspólny projekt rezolucji w sprawie reakcji UE na wybuch epidemii gorączki krwotocznej Ebola

17-09-2014 RC-B8-0107/2014

Projekt rezolucji w sprawie reakcji UE na wybuch epidemii gorączki krwotocznej Ebola

16-09-2014 B8-0114/2014

Oświadczenie(-a) pisemne

4

Oświadczenie pisemne w sprawie dostępu do zatrudnienia osób cierpiących na zaburzenia neurologiczne oraz przewlekły ból

24-10-2016 P8_DCL(2016)0112 Wygasła

szczegóły

Marian HARKIN , Jeroen LENAERS , Daciana Octavia SÂRBU , Jean LAMBERT , Ivo VAJGL , Dame Glenis WILLMOTT , Biljana BORZAN , Jana ŽITŇANSKÁ , José BLANCO LÓPEZ , Eva KAILI , Jutta STEINRUCK , Elena GENTILE , Heinz K. BECKER , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Sirpa PIETIKÄINEN , Sofia RIBEIRO , Bogdan Brunon WENTA , Cristian-Silviu BUŞOI , Karin KADENBACH , Merja KYLLÖNEN

Data otwarcia : 24-10-2016
Termin : 24-01-2017
Liczba sygnatariuszy : 179 - 25-01-2017

Oświadczenie pisemne w sprawie cukrzycy

01-02-2016 P8_DCL(2016)0008 Zamknięta z podpisami większości posłów

szczegóły

Nicola CAPUTO , Therese COMODINI CACHIA , Christel SCHALDEMOSE , Sirpa PIETIKÄINEN , Dame Glenis WILLMOTT , Marc TARABELLA , Simona BONAFÈ , Daciana Octavia SÂRBU , Bogdan Brunon WENTA , Nicola DANTI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Marisa MATIAS , Marlene MIZZI , Elena GENTILE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Enrico GASBARRA , Tibor SZANYI , Renato SORU , Luigi MORGANO , Theodoros ZAGORAKIS , Damiano ZOFFOLI , Ricardo SERRÃO SANTOS , Renata BRIANO , Carlos ZORRINHO , Isabella DE MONTE , Silvia COSTA , Brando BENIFEI

Data otwarcia : 01-02-2016
Termin : 01-05-2016
Przyjęto : 02-05-2016
Lista sygnatariuszy jest opublikowana w załączniku 02 do protokołu z dnia 09-05-2016
Liczba sygnatariuszy : 405 - 02-05-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie dostępu do aparatów słuchowych

02-12-2015 P8_DCL(2015)0069 Wygasła

szczegóły

Renate SOMMER , Peter LIESE , Ádám KÓSA , Françoise GROSSETÊTE , Giovanni LA VIA , Dame Glenis WILLMOTT , Pavel POC , James NICHOLSON , Stefan ECK , Gesine MEISSNER

Data otwarcia : 02-12-2015
Termin : 02-03-2016
Liczba sygnatariuszy : 87 - 03-03-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie poprawy leczenia chorób rzadkich

18-05-2015 P8_DCL(2015)0019 Wygasła

szczegóły

Françoise GROSSETÊTE , Nathalie GRIESBECK , Elisabetta GARDINI , Dame Glenis WILLMOTT , Vicky FORD , Frédérique RIES , Karin KADENBACH , Gilles PARGNEAUX , Philippe DE BACKER , Andrey KOVATCHEV , Elena GENTILE

Data otwarcia : 18-05-2015
Termin : 18-08-2015
Liczba sygnatariuszy : 172 - 24-08-2015

Pytania pisemne

35

  Labour regulations in Australia

03-04-2017 E-002469/2017 Komisja

  Artificial light and light sensitivity

02-02-2017 E-000763/2017 Komisja

  EU aerospace sector - factories of the future

30-11-2016 E-009078/2016 Komisja

  Hazardous drugs - exposure of workers

30-11-2016 E-009041/2016 Komisja

  EU funding for the UK aerospace sector

04-10-2016 E-007563/2016 Komisja

  Research into narcolepsy

29-09-2016 E-007280/2016 Komisja

  Antimicrobial resistance

02-09-2016 E-006648/2016 Komisja

  TTIP's effect on animal welfare

13-07-2016 E-005717/2016 Komisja

  VP/HR - Andy Hall, EU citizen and human rights defender

17-05-2016 E-004014/2016 Komisja

  Commission Delegated Regulation (EU) 2015/208 supplementing Regulation (EU) No 167/2013

29-04-2016 E-003531/2016 Komisja

Pytania ustne

2

Obowiązek wskazywania kraju lub miejsca pochodzenia pewnych środków żywnościowych

25-02-2016 O-000031/2016 Komisja

Strategia dotycząca alkoholu

30-01-2015 O-000008/2015 Komisja