Adina-Ioana VĂLEAN : Strona główna 

Przewodnicząca 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 

Członkini 

CPCO  
Konferencja Przewodniczących Komisji 

Zastępstwo 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 

Ostatnie prace 

Kontakt