Cristian STĂNESCU : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 01-01-2007 / 14-01-2007 : Niezrzeszeni
  • 15-01-2007 / 13-11-2007 : Grupa Tożsamość, Tradycja i Suwerenność - Członek
  • 14-11-2007 / 09-12-2007 : Niezrzeszeni

Partie krajowe 

  • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Partidul România Mare (Rumunia)

Deputowani 

  • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
  • 15-03-2007 / 09-12-2007 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Mołdawia

Zastępstwo 

  • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Komisja Rozwoju Regionalnego
  • 15-03-2007 / 09-12-2007 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Wspólnoty Andyjskiej

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie rasistowskich i ksenofobicznych ataków Maurizia Zampariniego  
- P6_DCL(2007)0038 - Wygasła  
Cristian STĂNESCU  
Data otwarcia : 28-03-2007
Termin : 28-06-2007
Liczba sygnatariuszy : 6 - 29-06-2007

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.