Konstantin DIMITROV : Szósta kadencja Parlamentu 

Członek 

  • 01-12-2006 / 31-12-2006 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Obserwator
  • 01-01-2007 / 05-06-2007 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek

Członek 

  • 01-12-2006 / 31-12-2006 : Democrats for Strong Bulgaria (Bułgaria)
  • 01-01-2007 / 05-06-2007 : Democrats for Strong Bulgaria (Bułgaria)

Członek 

  • 18-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
  • 31-01-2007 / 05-06-2007 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
  • 15-03-2007 / 05-06-2007 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi

Zastępstwo 

  • 31-01-2007 / 05-06-2007 : Komisja Spraw Zagranicznych

all-activities 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Lista obecności 
This attendance record is an extract from the Minutes of plenary sittings of the 6th parliamentary term. The information therein is supplied for information purposes only and covers the Member's term of office in the European Parliament. It is raw data and does not include corrections for justified absence because of illness, maternal/paternal leave, authorised parliamentary delegation business etc.