Mladen Petrov CHERVENYAKOV : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 01-01-2007 / 05-06-2007 : Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim - Członek

Partie krajowe 

  • 01-01-2007 / 05-06-2007 : Coalition for Bulgaria (Bułgaria)

Deputowani 

  • 18-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
  • 31-01-2007 / 05-06-2007 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
  • 15-03-2007 / 05-06-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Kanadą

Zastępstwo 

  • 31-01-2007 / 05-06-2007 : Komisja Prawna
  • 15-03-2007 / 05-06-2007 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chorwacja

all-activities 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.