Philip Dimitrov DIMITROV : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 01-01-2007 / 14-02-2007 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek
  • 15-02-2007 / 05-06-2007 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek prezydium

Partie krajowe 

  • 01-01-2007 / 05-06-2007 : null (Bułgaria)

Wiceprzewodniczący 

  • 31-01-2007 / 05-06-2007 : Komisja Spraw Konstytucyjnych

Deputowani 

  • 18-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
  • 15-03-2007 / 05-06-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Izraelem

Zastępstwo 

  • 31-01-2007 / 05-06-2007 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
  • 31-01-2007 / 05-06-2007 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie instytucjonalnych i prawnych skutków stosowania instrumentów „prawa miękkiego”  
- AFCO_AD(2007)386644 -  
-
AFCO 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.