Wolfgang BULFON : Szósta kadencja Parlamentu 

Członek 

  • 18-01-2007 / 13-07-2009 : Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim - Członek

Członek 

  • 18-01-2007 / 13-07-2009 : Sozialdemokratische Partei Österreichs (Austria)

Członek 

  • 31-01-2007 / 27-03-2007 : Komisja Prawna
  • 01-02-2007 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowej i Południowo-Azjatyckim Stowarzyszeniem na rzecz Współpracy Regionalnej (SAARC)
  • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowej
  • 28-03-2007 / 13-07-2009 : Komisja Rozwoju Regionalnego

Zastępstwo 

  • 25-01-2007 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Kanadą
  • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
  • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Kanadą

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kodeksu postępowania dla komputerowych systemów rezerwacji  
- IMCO_AD(2008)404772 -  
-
IMCO 
OPINIA w sprawie wspólnotowej strategii na rzecz zmniejszenia emisji CO2 pochodzących z samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych  
- IMCO_AD(2007)390568 -  
-
IMCO 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Lista obecności 
This attendance record is an extract from the Minutes of plenary sittings of the 6th parliamentary term. The information therein is supplied for information purposes only and covers the Member's term of office in the European Parliament. It is raw data and does not include corrections for justified absence because of illness, maternal/paternal leave, authorised parliamentary delegation business etc.