Joop POST : Szósta kadencja Parlamentu 

Członek 

  • 01-03-2007 / 16-10-2007 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek

Członek 

  • 01-03-2007 / 16-10-2007 : Christen Democratisch Appèl (Holandia)

Członek 

  • 15-03-2007 / 16-10-2007 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
  • 28-03-2007 / 16-10-2007 : Komisja Rybołówstwa
  • 26-04-2007 / 16-10-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową

Zastępstwo 

  • 20-03-2007 / 16-10-2007 : Komisja Kultury i Edukacji
  • 24-04-2007 / 16-10-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Izraelem

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Lista obecności 
This attendance record is an extract from the Minutes of plenary sittings of the 6th parliamentary term. The information therein is supplied for information purposes only and covers the Member's term of office in the European Parliament. It is raw data and does not include corrections for justified absence because of illness, maternal/paternal leave, authorised parliamentary delegation business etc.