Beniamino DONNICI : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 29-03-2007 / 14-01-2008 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członek
  • 15-01-2008 / 13-07-2009 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członek prezydium

Partie krajowe 

  • 29-03-2007 / 14-11-2007 : Italia dei Valori (Włochy)
  • 15-11-2007 / 03-02-2009 : Indipendente - Lista Italia dei Valori - Di Pietro Occhetto (Włochy)
  • 04-02-2009 / 13-07-2009 : Partito del Sud (Włochy)

Deputowani 

  • 12-12-2007 / 13-07-2009 : Komisja Rozwoju
  • 12-12-2007 / 13-07-2009 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
  • 13-12-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO

Zastępstwo 

  • 13-12-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem
  • 17-12-2007 / 13-07-2009 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

all-activities 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.