Horia-Victor TOMA : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 24-04-2007 / 09-12-2007 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członek

Partie krajowe 

  • 24-04-2007 / 09-12-2007 : Partidul Naţional Liberal (Rumunia)

Deputowani 

  • 24-05-2007 / 09-12-2007 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
  • 24-05-2007 / 09-12-2007 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Wspólnoty Andyjskiej

Zastępstwo 

  • 22-05-2007 / 09-12-2007 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowej
  • 23-05-2007 / 09-12-2007 : Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie zakazu stosowania technologii wykorzystujących cyjanek w przemyśle wydobywczym  
- P6_DCL(2007)0085 - Wygasła  
Horia-Victor TOMA , Daciana Octavia SÂRBU , Adina-Ioana VĂLEAN , Tiberiu BĂRBULEȚIU  
Data otwarcia : 24-09-2007
Termin : 24-12-2007
Liczba sygnatariuszy : 79 - 03-01-2008

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.