Georg MAYER : Strona główna 

Członek 

Komisja Transportu i Turystyki 
Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowej 
Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego 

Zastępstwo 

Komisja Handlu Międzynarodowego 
Komisja Spraw Konstytucyjnych 
Delegacja do spraw stosunków z Iranem 
Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi 
Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE 

Ostatnie prace 

Statystyki Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej (A8-0395/2018 - Cecilia Wikström) DE  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Przystąpienie UE do Aktu genewskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych (A8-0187/2019 - Virginie Rozière) DE  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Działania Unii po jej przystąpieniu do Aktu genewskiego Porozumienia lizbońskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych (A8-0036/2019 - Virginie Rozière) DE  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt