Rovana PLUMB : Strona główna 

Członkini 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową 

Zastępstwo 

Komisja Gospodarcza i Monetarna 
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 
Komisja Rozwoju Regionalnego 
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 

Ostatnie prace 

Polityka zatrudnienia i polityka społeczna w strefie euro (A9-0016/2019 - Yana Toom) EN  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt