Desislav CHUKOLOV : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 06-06-2007 / 13-11-2007 : Grupa Tożsamość, Tradycja i Suwerenność - Członek
  • 14-11-2007 / 13-07-2009 : Niezrzeszeni

Partie krajowe 

  • 06-06-2007 / 27-11-2007 : Attack Coalition (Bułgaria)
  • 28-11-2007 / 13-07-2009 : Attack (Bułgaria)

Deputowani 

  • 09-07-2007 / 13-07-2009 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
  • 03-09-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Iranem

Zastępstwo 

  • 09-07-2007 / 13-07-2009 : Komisja Spraw Konstytucyjnych

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie importu żywności  
- P6_DCL(2009)0018 - Wygasła  
Dimitar STOYANOV , Desislav CHUKOLOV , Slavi BINEV  
Data otwarcia : 18-02-2009
Termin : 07-05-2009
Liczba sygnatariuszy : 12 - 08-05-2009
Oświadczenie pisemne w sprawie fali nienawiści etnicznej wobec Bułgarów w Bułgarii  
- P6_DCL(2009)0006 - Wygasła  
Dimitar STOYANOV , Desislav CHUKOLOV , Slavi BINEV  
Data otwarcia : 02-02-2009
Termin : 07-05-2009
Liczba sygnatariuszy : 17 - 08-05-2009
Oświadczenie pisemne w sprawie ochrony zewnętrznej granicy UE przed kłusownictwem i inną nielegalną działalnością gospodarczą  
- P6_DCL(2008)0065 - Wygasła  
Dimitar STOYANOV , Desislav CHUKOLOV , Slavi BINEV  
Data otwarcia : 01-09-2008
Termin : 04-12-2008
Liczba sygnatariuszy : 13 - 05-12-2008

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.