Mikel IRUJO AMEZAGA : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 19-06-2007 / 13-07-2009 : Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie - Członek

Partie krajowe 

  • 19-06-2007 / 25-06-2007 : Europa de los Pueblos (Hiszpania)
  • 26-06-2007 / 13-07-2009 : Eusko Alkartasuna (Hiszpania)

Deputowani 

  • 10-07-2007 / 13-07-2009 : Komisja Kultury i Edukacji
  • 10-07-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE

Zastępstwo 

  • 09-07-2007 / 13-07-2009 : Komisja Rozwoju
  • 09-07-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chile

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie ustanowienia europejskiego dnia sportu  
- P6_DCL(2008)0100 - Wygasła  
Maria BADIA i CUTCHET , Katerina BATZELI , Manolis MAVROMMATIS , Hannu TAKKULA , Mikel IRUJO AMEZAGA  
Data otwarcia : 17-11-2008
Termin : 12-03-2009
Liczba sygnatariuszy : 203 - 12-03-2009
Oświadczenie pisemne w sprawie powszechnego przyjęcia „Karty z Saragossy” jako dowodu poparcia dla problematyki związanej z wodą  
- P6_DCL(2008)0085 - Wygasła  
Mikel IRUJO AMEZAGA , Inés AYALA SENDER  
Data otwarcia : 08-10-2008
Termin : 22-01-2009
Liczba sygnatariuszy : 45 - 23-01-2009
Oświadczenie pisemne w sprawie ochrony jaskiń, jako dziedzictwa kultury, przyrody i środowiska naturalnego  
- P6_DCL(2008)0066 - Wygasła  
Mikel IRUJO AMEZAGA , Rebecca HARMS , Csaba Sándor TABAJDI  
Data otwarcia : 01-09-2008
Termin : 04-12-2008
Liczba sygnatariuszy : 140 - 05-12-2008

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.