Pierre PRIBETICH : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 04-07-2007 / 13-07-2009 : Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim - Członek

Partie krajowe 

  • 04-07-2007 / 13-07-2009 : Parti socialiste (Francja)

Deputowani 

  • 10-07-2007 / 01-02-2009 : Komisja Rozwoju Regionalnego
  • 11-07-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)
  • 02-02-2009 / 13-07-2009 : Komisja Spraw Zagranicznych
  • 02-02-2009 / 13-07-2009 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony

Zastępstwo 

  • 10-07-2007 / 31-01-2009 : Komisja Kontroli Budżetowej
  • 03-12-2007 / 13-07-2009 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie europejskiej polityki portowej  
- REGI_AD(2008)400699 -  
-
REGI 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie stosowania otwartych źródeł oprogramowania  
- P6_DCL(2008)0046 - Wygasła  
Jean Louis COTTIGNY , Pierre PRIBETICH , Michel ROCARD , Bronisław GEREMEK , Daniel COHN-BENDIT  
Data otwarcia : 19-05-2008
Termin : 25-09-2008
Liczba sygnatariuszy : 154 - 25-09-2008
Oświadczenie pisemne w sprawie zakazu sprzedaży i stosowania urządzeń dźwiękowych do odstraszania młodzieży  
- P6_DCL(2008)0040 - Wygasła  
Benoît HAMON , Baroness Sarah LUDFORD , Jan Marinus WIERSMA , Alain HUTCHINSON , Pierre PRIBETICH  
Data otwarcia : 07-05-2008
Termin : 09-09-2008
Liczba sygnatariuszy : 77 - 10-09-2008

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.