Lily JACOBS : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 04-09-2007 / 13-07-2009 : Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim - Członkini

Partie krajowe 

  • 04-09-2007 / 13-07-2009 : Partij van de Arbeid (Holandia)

Deputowani 

  • 06-09-2007 / 13-07-2009 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • 27-09-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Ukraina

Zastępstwo 

  • 05-09-2007 / 13-07-2009 : Komisja Transportu i Turystyki
  • 09-10-2007 / 04-02-2009 : Komisja tymczasowa do spraw zmian klimatycznych

all-activities 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.