Madeleine JOUYE DE GRANDMAISON : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 09-11-2007 / 13-07-2009 : Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica - Członkini

Partie krajowe 

  • 09-11-2007 / 13-07-2009 : Rassemblement Démocratique de la Martinique (Francja)

Wiceprzewodnicząca 

  • 22-01-2008 / 13-07-2009 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE

Deputowani 

  • 12-12-2007 / 21-01-2008 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
  • 12-12-2007 / 13-07-2009 : Komisja Rozwoju
  • 12-12-2007 / 13-07-2009 : Podkomisja Praw Człowieka

Zastępstwo 

  • 12-12-2007 / 13-07-2009 : Komisja Rozwoju Regionalnego

all-activities 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie upamiętnienia zniesienia handlu niewolnikami i niewolnictwa  
- P6_DCL(2008)0093 - Wygasła  
Madeleine JOUYE DE GRANDMAISON  
Data otwarcia : 20-10-2008
Termin : 05-02-2009
Liczba sygnatariuszy : 112 - 09-02-2009