Cătălin-Ioan NECHIFOR : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 10-12-2007 / 18-12-2008 : Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim - Członek

Partie krajowe 

  • 10-12-2007 / 18-12-2008 : Partidul Social Democrat (Rumunia)

Deputowani 

  • 12-12-2007 / 18-12-2008 : Komisja Budżetowa
  • 13-12-2007 / 17-12-2007 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Mołdawia
  • 18-12-2007 / 18-12-2008 : Delegacja do spraw stosunków z Izraelem

Zastępstwo 

  • 12-12-2007 / 18-12-2008 : Komisja Kontroli Budżetowej
  • 12-12-2007 / 18-12-2008 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku

all-activities 

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia wieloletniego wspólnotowego programu ochrony dzieci korzystających z Internetu oraz innych technologii komunikacyjnych  
- BUDG_AD(2008)409411 -  
-
BUDG 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.