Rareș-Lucian NICULESCU

Grupy polityczne

 • 10.12.2007 / 13.07.2009 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek

Partie krajowe

 • 10.12.2007 / 07.04.2008 : Partidul Democrat (Rumunia)
 • 08.04.2008 / 13.07.2009 : Partidul Democrat-Liberal (Rumunia)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Partidul Democrat-Liberal (Rumunia)

Wiceprzewodniczący

 • 20.07.2009 / 18.01.2012 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Członek

 • 13.12.2007 / 13.07.2009 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 18.02.2008 / 13.07.2009 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maghrebu i Unią Maghrebu Arabskiego (w tym z Libią)
 • 16.07.2009 / 19.07.2009 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Półwyspu Arabskiego
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zastępstwo

 • 12.12.2007 / 13.07.2009 : Komisja Prawna
 • 18.12.2007 / 13.07.2009 : Delegacja do spraw stosunków z państwami rejonu Zatoki Perskiej, w tym z Jemenem
 • 22.01.2009 / 13.07.2009 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 16.07.2009 / 01.06.2010 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacja do spraw stosunków z Izraelem
 • 02.06.2010 / 18.01.2012 : Komisja Rybołówstwa
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Komisja Rybołówstwa

Działalność parlamentarna na posiedzeniach plenarnych – 7. kadencja parlamentarna

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

355

Sektor ogrodnictwa (A7-0048/2014 - Anthea McIntyre)

11-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-11(10.27)

Sprawozdanie z postępów Turcji w 2013 r. (debata)

11-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-11(16)

Wymagania wizowe dotyczące obywateli państw trzecich (A7-0104/2014 - Tanja Fajon)

27-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-27(13.6)

Wdrożenie gwarancji dla młodzieży (debata)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(5)

Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (A7-0183/2013 - Emer Costello)

25-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-25(6.16)

Warunki wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich (debata)

24-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-24(21)

Wystąpienia jednominutowe (art. 150 Regulaminu PE)

24-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-24(23)

Ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030 (A7-0047/2014 - Anne Delvaux, Konrad Szymański)

06-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-06(10.2)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

1

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

2

Opinia(-e) jako sprawozdawca

2

OPINIA w sprawie Europy – najpopularniejszego kierunku turystycznego na świecie – nowe ramy polityczne dla europejskiego sektora turystycznego

AGRI
01-03-2011 AGRI_AD(2011)452908

OPINIA w sprawie zielonej księgi Komisji pt. „Ochrona lasów i informacje o lasach w UE: przygotowanie lasów na zmianę klimatu

AGRI
08-12-2010 AGRI_AD(2010)450698

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

1

OPINIA w sprawie wyzwań związanych z drobnoustrojami – rosnące zagrożenia związane z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe

AGRI
15-10-2012 AGRI_AD(2012)494678

Projekt(-y) rezolucji

2

Projekt rezolucji w sprawie podwyżek cen żywności

09-02-2011 B7-0117/2011

Oświadczenie(-a) pisemne

3

Oświadczenie pisemne na temat sprawiedliwego podziału dopłat rolnych między nowe i stare państwa członkowskie

13-12-2010 P7_DCL(2010)0097 Wygasła

szczegóły

Mariya GABRIEL , José BOVÉ , Rareș-Lucian NICULESCU , Dimitar STOYANOV , Janusz WOJCIECHOWSKI

Data otwarcia : 13-12-2010
Termin : 24-03-2011
Liczba sygnatariuszy : 145 - 24-03-2011

Oświadczenie pisemne w sprawie ustanowienia programu Erasmus dla młodych rolników

19-04-2010 P7_DCL(2010)0025 Wygasła

szczegóły

Elena Oana ANTONESCU , Michel DANTIN , Esther HERRANZ GARCÍA , Rareș-Lucian NICULESCU , Csaba Sándor TABAJDI

Data otwarcia : 19-04-2010
Termin : 09-09-2010
Liczba sygnatariuszy : 135 - 09-09-2010

Oświadczenie pisemne w sprawie ogłoszenia 9 listopada „Europejskim Dniem Pojednania”, w rocznicę upadku Muru Berlińskiego

04-11-2009 P7_DCL(2009)0059 Wygasła

szczegóły

Carlo FIDANZA , Esther de LANGE , Rareș-Lucian NICULESCU , Radvilė MORKŪNAITĖ-MIKULĖNIENĖ , Marco SCURRIA

Data otwarcia : 04-11-2009
Termin : 17-02-2010
Liczba sygnatariuszy : 82 - 17-02-2010

Pytanie(-a) parlamentarne

409

  One-third of world food production discarded

18-03-2014 E-003191/2014 Komisja

  Arsenic in cereal bars

18-03-2014 E-003190/2014 Komisja

  Contraceptives may increase the risk of multiple sclerosis

18-03-2014 E-003189/2014 Komisja

  Consequences of the referendum on restricting immigration into Switzerland

03-03-2014 E-002403/2014 Komisja

  World obesity epidemic fuelled by market deregulation

10-02-2014 E-001333/2014 Komisja

  Possible cure for AIDS

10-02-2014 E-001332/2014 Komisja

  Rights of Romanian students in the UK

10-02-2014 E-001331/2014 Komisja

  Europe-wide opposition to Patent EP 2140023 B1

10-02-2014 E-001330/2014 Komisja

  2014 Report on cancer in the world

10-02-2014 E-001329/2014 Komisja

  Bison in Bucșani

10-02-2014 E-001328/2014 Komisja

Działalność parlamentarna podczas sesji plenarnej – 6. kadencja

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

35

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

02-04-2009 P6_CRE(2009)04-02(10)

A6-0125/2009 - SPRAWOZDANIE w sprawie kształcenia dzieci imigrantów

Wyniki Rady Europejskiej (19−20 marca 2009 r.) (debata)

25-03-2009 P6_CRE(2009)03-25(2)

Wpływ kryzysu finasowego na przemysł samochodowy (debata)

04-02-2009 P6_CRE(2009)02-04(12)

Ochrona mniejszości w Europie (debata)

03-02-2009 P6_CRE(2009)02-03(14)

Przedstawienie programu prezydencji czeskiej (debata)

14-01-2009 P6_CRE(2009)01-14(3)

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

14-01-2009 P6_CRE(2009)01-14(5)

A6-0479/2008 - SPRAWOZDANIE w sprawie stanu praw podstawowych w Unii Europejskiej w latach 2004 - 2008

Sytuacja w Rogu Afryki (debata)

14-01-2009 P6_CRE(2009)01-14(12)

Opinia(-e) jako sprawozdawca

1

OPINIA w sprawie projektu dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Obrachunkowego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie organizacji i działania Urzędu Publikacji Unii Europejskiej

JURI
04-11-2008 JURI_AD(2008)414229

Projekt(-y) rezolucji

8

Oświadczenie(-a) pisemne

3

Oświadczenie pisemne w sprawie kasacji wyroków w sprawach politycznych wydanych w okresie panowania reżimów komunistycznych w Europie

22-09-2008 P6_DCL(2008)0077 Wygasła

szczegóły

MARIAN ZLOTEA , Rareș-Lucian NICULESCU , Flaviu Călin RUS

Data otwarcia : 22-09-2008
Termin : 15-01-2009
Liczba sygnatariuszy : 49 - 16-01-2009

Oświadczenie pisemne w sprawie stymulowania oszczędzania energii poprzez termorenowację mieszkań

07-07-2008 P6_DCL(2008)0059 Wygasła

szczegóły

Rareș-Lucian NICULESCU

Data otwarcia : 07-07-2008
Termin : 07-11-2008
Liczba sygnatariuszy : 31 - 23-10-2008

Oświadczenie pisemne w sprawie nadawania programów telewizyjnych zawierających przemoc w czasie, kiedy przed telewizorami mogą znajdować się dzieci

30-01-2008 P6_DCL(2008)0009 Wygasła

szczegóły

Rareș-Lucian NICULESCU , Monica Maria IACOB-RIDZI , MARIAN ZLOTEA , Roberta Alma ANASTASE , Maria PETRE

Data otwarcia : 30-01-2008
Termin : 08-05-2008
Liczba sygnatariuszy : 111 - 08-05-2008

Pytanie(-a) parlamentarne

23

  Breach of the EU-Moldova agreement on the facilitation of issuance of visas

15-04-2009 P-3119/2009 Komisja

  Temporary waiver of burdensome rules applicable to companies

20-03-2009 P-2212/2009 Komisja

  Funding problems relating to the Nabucco project

26-02-2009 E-1502/2009 Komisja

  Funding problems relating to the Nabucco project

26-02-2009 E-1501/2009 Rada

  Exchange rate variation problems in contracts under EU funds

06-02-2009 E-0956/2009 Komisja

  Children's right to a healthy upbringing

23-01-2009 E-0535/2009 Komisja

  Commercial relations with the United States

23-01-2009 E-0534/2009 Komisja

  Resumption of transfers of Sapard funds to Romania

20-01-2009 E-0349/2009 Komisja

Oświadczenia (Siódma kadencja Parlamentu)