Mihaela POPA : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 10-12-2007 / 18-12-2008 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członkini

Partie krajowe 

  • 10-12-2007 / 07-04-2008 : Partidul Democrat (Rumunia)
  • 08-04-2008 / 18-12-2008 : Partidul Democrat-Liberal (Rumunia)

Deputowani 

  • 13-12-2007 / 18-12-2008 : Komisja Kultury i Edukacji
  • 18-02-2008 / 18-12-2008 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Mołdawia

Zastępstwo 

  • 12-12-2007 / 18-12-2008 : Komisja Rozwoju
  • 18-12-2007 / 18-12-2008 : Delegacja do spraw stosunków z Białorusią

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.