Daniel DĂIANU : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 10-12-2007 / 13-07-2009 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członek

Partie krajowe 

  • 10-12-2007 / 13-07-2009 : Partidul Naţional Liberal (Rumunia)

Deputowani 

  • 12-12-2007 / 13-07-2009 : Komisja Budżetowa
  • 13-12-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi

Zastępstwo 

  • 12-12-2007 / 13-07-2009 : Komisja Gospodarcza i Monetarna

all-activities 

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie propozycji dotyczącej przejrzystego wskazywania na etykietach prawidłowych informacji dotyczących pochodzenia, jakości i możliwości śledzenia środków spożywczych  
- P6_DCL(2009)0008 - Wygasła  
Cristiana MUSCARDINI , Monica FRASSONI , Christopher BEAZLEY , Daniel DĂIANU , Adamos ADAMOU  
Data otwarcia : 02-02-2009
Termin : 07-05-2009
Liczba sygnatariuszy : 301 - 08-05-2009
Oświadczenie pisemne w sprawie wartości książki w kulturze europejskiej i konieczności ograniczenia związanych z nią kosztów  
- P6_DCL(2008)0025 - Wygasła  
Luciana SBARBATI , Daniel DĂIANU , Gianni PITTELLA , Anne LAPERROUZE , Manolis MAVROMMATIS  
Data otwarcia : 09-04-2008
Termin : 15-07-2008
Liczba sygnatariuszy : 114 - 10-07-2008
Oświadczenie pisemne w sprawie lawinowego wzrostu treści pedofilskich w internecie  
- P6_DCL(2008)0017 - Wygasła  
Cristiana MUSCARDINI , Gerardo GALEOTE , Anna ZÁBORSKÁ , Roberta ANGELILLI , Daniel DĂIANU  
Data otwarcia : 10-03-2008
Termin : 19-06-2008
Liczba sygnatariuszy : 193 - 19-06-2008

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.