Dumitru OPREA : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 10-12-2007 / 17-12-2007 : Niezrzeszeni
  • 18-12-2007 / 18-12-2008 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek

Partie krajowe 

  • 10-12-2007 / 07-04-2008 : Partidul Liberal Democrat (Rumunia)
  • 08-04-2008 / 18-12-2008 : Partidul Democrat-Liberal (Rumunia)

Deputowani 

  • 18-12-2007 / 18-12-2008 : Komisja Kultury i Edukacji
  • 14-01-2008 / 18-12-2008 : Delegacja do spraw stosunków z Republiką Południowej Afryki

Zastępstwo 

  • 17-12-2007 / 18-12-2008 : Komisja Kontroli Budżetowej

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia Europejskiego systemu transferu i akumulacji punktów w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET)  
- CULT_AD(2008)409522 -  
-
CULT 

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.