Iuliu WINKLER : Strona główna 

Wiceprzewodniczący 

Komisja Handlu Międzynarodowego 

Członek 

Delegacja do spraw stosunków z Indiami 

Zastępstwo 

Komisja Rozwoju Regionalnego 
Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową 

Ostatnie prace 

Edukacja w erze cyfrowej: wyzwania, szanse i wnioski dotyczące kształtowania polityki UE (A8-0400/2018 - Yana Toom) RO  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Ustanowienie programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy) RO  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Ochrona pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (A8-0142/2018 - Claude Rolin) RO  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt