László TŐKÉS
 • László
  TŐKÉS
 • Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
 • Członek
 • Węgry Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt
 • Data urodzenia: 1 kwietnia 1952, Cluj

Wiceprzewodniczący

 • DROI Podkomisja Praw Człowieka

Członek

 • AFET Komisja Spraw Zagranicznych
 • DSEE Delegacja do spraw stosunków z Bośnią i Hercegowiną oraz Kosowem

Zastępstwo

 • PETI Komisja Petycji
 • D-JP Delegacja do spraw stosunków z Japonią

Ostatnie prace

Wspólny projekt rezolucji w sprawie Filipin

18-04-2018 RC-B8-0198/2018

Wspólny projekt rezolucji w sprawie Białorusi

18-04-2018 RC-B8-0197/2018

Wspólny projekt rezolucji w sprawie sytuacji w Strefie Gazy

18-04-2018 RC-B8-0191/2018
 • Az oktatói munka elismerése Az idei magyar nemzeti ünnep alkalmából Magyarország Köztársasági Elnöke a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje állami kitüntetést adományozta mások mellett Nagy Zoltánnak, a nagyváradi Ady Endre Gimnázium matematika- és informatikatanárának. Az elismerés átadására április 20-án nyílott alkalom, amikor is rövid, bensőséges, felemelő ünnepség keretében kapta kézhez az érdemes oktató a magas elismerést. A ceremónia helyszínéül stílusosan Nagy Zoltán ama munkahelye szolgált, ahol diplomaszerzése, azaz 1981 óta megszakítás nélkül oktatja-neveli a város és Bihar megye magyar gyermekeit, vagyis a tekintélyes múltú, 1990-ben újjászületett Ady Endre Gimnázium. A romániai szóhasználatban líceumként emlegetett patinás tanintézet dísztermében Demeter Katalin konzul – aki maga is az iskola végzettje – köszöntötte a megjelent tisztelgőket, érdeklődőket: meghívott közéleti szereplőket, egykori és mai tanárokat, diákokat, szülőket, rokonokat és barátokat. Vad Márta igazgató üdvözlőszavaiból az iskolai közösség öröme mellett a kitüntetett kolléga iránti elismerés is kiérződött. Tanulók egy csoportja rövid zenés-irodalmi összeállítással alapozta meg a díjátadó hangulatát, majd következett a laudáció. Szilágyi Zsolt – szintén volt adys diák –, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke Nagy Zoltán szakmai és közéleti pályafutása mellett a viszontagságos iskolatörténetről is szólt, méltatva a most kitüntetett tanárembert, elődeivel és kortársaival egyaránt. „Példamutató a magyar közösségnek, hogy Nagy Zoltán ’89 előtt és után is vállalta véleményét és kiállt mellette. Akkor is, most is volt és van mit veszítenie. És mégis, nem a félelem és a megfélemlítés sötét bajnokainak, hanem neki van igaza, a gyerekek, a tanulók előtti hiteles példamutatásnál egyetlen pedagógiai eszköz sem hatékonyabb” – mondotta annak a pártnak az elnöke, amelynek helyi szervezetében Nagy Zoltán is vezető szerepet vállalt. A laudálást követően Barabás János, a kolozsvári magyar főkonzulátus vezető konzulja felolvasta az Áder János köztársasági elnök szignálta oklevelet, majd átadta az érdemrendet. A kitüntetett a meghatódás hangján köszönte meg azt, majd anekdotikus elemeket sem mellőzve beszélt az életéről, a munkájáról, az elért eredményeiről, sorra megemlítve mindazokat – a családtól a kollégákon át a tanítványokig –, akik végig mellette álltak. Az udvarhelyszékiből biharivá lett Nagy Zoltán elmondása szerint csak azt tette az évek során, amit tennie kellett, amire elszegődött: a mindennapi tanítói-nevelői feladatok ellátása mellett az iskola „visszaszerzésében” is részt vállalva, illetve nemzetközi sikerekhez segítve a tudásszomjjal megáldott diákokat. Végezetül Tőkés László püspök, európai parlamenti képviselő köszöntötte az ünnepeltet és az ünneplőket, arra hívva fel a figyelmet, hogy Jézus Krisztus-i hivatás az oktatói-nevelői, hiszen a Megváltó maga is elsődlegesen tanítóként állt az őt követők élére. Merő favágás a tanári munka, ha nem párosul elhivatottsággal, küldetéstudattal, nemzetszolgálattal. Nagy Zoltán és a hozzá hasonlók ezt tudják, ennek szellemében dolgoznak. Aggodalommal szólt oktatásunk jelenéről és jövőjéről, megemlítve azokat a konkrét eseteket, amelyek cáfolni látszanak azt a tényt, hogy 1989-ben itt rendszerváltozás történt, hogy Románia demokrácia és jogállam. Pártérdekek feletti ügyként kell kezelni az erdélyi magyar oktatás minden ágát-bogát, az óvodától az egyetemig. A romániai magyar közösségi önrendelkezésnek talán egyik legfontosabb eleme a tanügyi autonómia, mert e nélkül megállíthatatlan a beolvadás és a felmorzsolódás – vélte az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke.
  22/04/2018 11:41 - facebook
 • Romániai magyar sérelmekről az EP-ben Az Európai Parlament Hagyományos Kisebbségek, Nemzeti Közösségek és Nyelvek Frakcióközi Munkacsoportja (az ún. Kisebbségi Intergroup) mai strasbourgi ülésén Tőkés László erdélyi EP-képviselő egy újabb magyarellenes román intézkedésről tájékoztatta – elsőként – felszólalásában a képviselőtársakat, mégpedig a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) és a román tannyelvű Petru Maior Egyetem tervezett egyesítéséről. A MOGYE kizárólag magyar tannyelvű intézményként alakult 1945-ben, s csak a kommunista pártvezetés szóbeli utasítására vezették be 1962-ben a román nyelvű oktatást is, amely aztán fokozatosan háttérbe szorította a magyar képzést. Ma az egyetem vezető testületei a román oktatók kétharmados többségével működnek, és a magyar tagozat elsorvasztására törekednek. Ezt csak tetézi az a nemrég kiderült „egyesítési” szándék, ami nagy felháborodást és aggodalmat keltett a romániai magyar közösség soraiban: a MOGYE multikulturális jellegének felszámolására, a magyar oktatás meggyengítésére irányuló bekebelezési kezdeményezés egyértelműen a magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzés megszűnéséhez vezet a következő években. Tőkés László felhívta a figyelmet, hogy e végkifejlet csakis az önálló magyar orvosi és gyógyszerészeti egyetem visszaállításával kerülhető el. A Gál Kinga fideszes EP-képviselő vezette munkacsoport ülésének vendégei a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) képviselői voltak. Izsák Balázs elnök és Dabis Attila külügyi titkár bemutatták az uniós kohéziós politika kudarcát a magyarok lakta közép-romániai régióban. Az SZNT elnöke elmondta, hogy amíg 2007–2013 között a GDP növekedése a Közép-Romániai Fejlesztési Régió román többségű megyéiben folyamatos volt, addig a magyarlakta megyékben a növekedés elhanyagolhatónak bizonyult, 2013–2017 között pedig ez a szakadék csak nőtt. A román többségű megyék tovább fejlődtek, a magyarlakta megyék stagnáltak. Mivel 1997-ben az egy főre jutó GDP nagyon közel állt egymáshoz ezekben a megyékben, a fejlődésben való megtorpanás az uniós pénzek egyenlőtlen elosztása vagy az ezekhez való hozzáférés hiánya miatt történt. Ezáltal közvetve uniós források járulnak hozzá a nemzeti, hagyományos értékek rombolásához – mutatott rá Izsák Balázs. A felszólalók kérése az volt, hogy a képviselők kezdeményezzenek jogszabályt az EP-ben a hátrányos helyzetű nemzeti régiók védelmében. Továbbá kérték, hogy szüntessék meg a kimutatható közvetett diszkriminációt. Gál Kinga rámutatott: „Az Uniónak a kulturális sokszínűségét kellene védenie, de ha már nem teszi, legalább ne rombolja ott, ahol a nemzeti kisebbségi közösségek a többséget alkotják”. Az ülésen megvitatták Dabis Attila magyar jogvédő Romániából való kitiltásának ügyét is. Eldöntötték, hogy ez ügyben a Kisebbségi Munkacsoport tagjai kérdést intéznek majd az Európai Bizottsághoz, Frans Timmermans első alelnöknek címezve.
  19/04/2018 16:42 - facebook
 • Az EU vezetői támogatnák az ENSZ migrációs csomagját Az ENSZ Közgyűlés által tavaly szeptemberben elfogadott New York-i nyilatkozat célkitűzéseinek megfelelően immár javában tart a migránsokról és menekültekről szóló globális dokumentumtervezet többfordulós vitája. Mostani strasbourgi ülésszaka keretében a vitába az Európai Parlament is bekapcsolódott, április 17-én állásfoglalási indítványt terjesztve elő a világszervezetnek a biztonságos, rendezett és szabályos migrációról, illetve a menekültekről szóló globális megállapodásának támogatása céljából. Ennek összefüggésében nyilvánvaló, hogy Magyarország, illetve az április 8-i választáson rendkívüli demokratikus meghatalmazást nyert, Orbán Viktor vezette kormány migrációs politikája a két nemzetközi szervezet „harapófogójába” került. A választások előtt az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága intézett élestámadást országunk ellen, a választások után viszont az EP Állampolgári Jogi, Bel-és Igazságügyi Bizottságában (LIBE), utóbb pedig az EP plenárisán folytatódott az ellenséges propagandakampány Magyarország ellen. Hozzászólásában Tőkés László EP-képviselő – egyebek mellett – határozottan visszautasította, hogy az Unió a migrációellenes álláspontja miatt bélyegezze meg és büntesse Magyarországot és szövetségeseit. Míg az ENSZ készülő dokumentuma egészében véve pozitív jelenségnek tekinti a népvándorlást, Antonio Guterres főtitkár pedig egyenesen egy olyan világot vizionál, melyben „örömmel fogadjuk a migrációt és annak pozitív hatásait”, ezzel szemben Magyarország „rossz és veszélyes folyamatnak” ítéli a népvándorlást, melyet fel kell tartóztatni – idézte képviselőnk Szijjártó Péter külügyminiszter szavait. Manfred Weber, az EP néppárti frakciójának elnöke szerint szintén nem egy kedvező jelenségről, hanem „migrációs válságról” beszélünk, mely „hosszan tartó kihívást” jelent a világ számára. Ki kell állnunk Európa biztonságáért – mondotta a német keresztényszocialista politikus. Erdélyi képviselőnk felszólalásában őt is idézte, akinek véleménye szerint: „Világos, hogy vagy biztonságos Európa lesz, vagy nem lesz Európa egyáltalán.” Tőkés László azzal a felhívással fordult az Európai Parlamenthez, hogy „opportunista módon ne támogassa az ENSZ migrációs paktumtervezetét”. Vitazáró beszédében Federica Mogherini külügyi főképviselő föltétlen támogatásáról biztosította az ENSZ eleve elhibázott megállapodástervezetét, kijelentve, hogy a nemzetközi elvek és szabályok tiszteletben tartására alapozott dokumentum elsőrenden a migránsok emberi jogainak a védelmére épít, amely kérdésről egyáltalán nincsen helye vitának. Az olasz politikus az európai polgárok emberi jogairól, valamint az Unió tagországainak önrendelkezési jogairól és szuverenitásáról nem tett említést. * H O Z Z Á S Z Ó L Á S az Egyesült Nemzetek Szervezete migrációról szóló globális megállapodástervezetének EP-vitájához Az ENSZ migrációs dokumentumtervezete egészében véve pozitív jelenségként értékeli a globális méreteket öltött népvándorlást, melyet ösztönözni és szervezni kíván. Ezzel szemben Magyarország rossz és veszélyes folyamatnak ítéli a migrációt, melyet korlátozni, sőt feltartóztatni kell. Európa biztonsága érdekében, illetve a terrorveszély miatt a migrációs válság nem átmeneti krízis, hanem hosszan tartó kihívás mindnyájunk számára – figyelmeztet Manfred Weber néppárti politikus. Ezeket szem előtt tartva, ugyanakkor a globális együttműködés fontosságát nem tagadva, arra kérem fel az Európai Parlamentet, hogy opportunista módon ne támogassa az ENSZ migrációs paktumtervezetét. Azt is elfogadhatatlannak tartom, hogy az Unió a migrációellenes álláspontja miatt bélyegezze meg és büntesse Magyarországot és szövetségeseit. Nem engedhetünk szabad utat a migrációnak. A migráció nem tekinthető alapvető emberi jognak. Tiszteletben kell tartani a nemzeteknek az ENSZ alapokmánya által biztosított önrendelkezési jogát, valamint tagállami szuverenitását! Strasbourg, 2018. április 17. Tőkés László EP-képviselő
  18/04/2018 11:06 - facebook
 • Indulhat a bűnvádi eljárás Ion Iliescuék ellen a forradalom ügyében Jóváhagyta Klaus Iohannis államfő a bűnvádi eljárás elindítását az 1989-es forradalom ügyében három akkori meghatározó vezető, Ion Iliescu volt elnök, Petre Roman volt miniszterelnök és Gelu Voican Voiculescu korábbi miniszterelnök-helyettes ellen. Az ügyészség emberiesség elleni bűncselekmények miatt nyomoz. Augustin Lazăr legfőbb ügyész április másodikán azért kérte az elnök engedélyét, mert a hatályos törvények szerint a vádhatóság csak akkor indíthat nyomozást volt kormánytagok ellen, ha ahhoz az államfő is beleegyezését adja. A katonai ügyészség másfél éve, 2016 novemberében kezdte el újból vizsgálni az 1989-es forradalom aktáit emberiesség ellen elkövetett bűncselekmény gyanújával, azt követően, hogy a forradalmárokat tömörítő bukaresti December 21. Egyesület több tagja pert nyert Románia ellen az Emberi Jogok Európai Bíróságán (EJEB), amiért Románia nem szolgáltatott igazságot a forradalom sebesültjeinek és a halálos áldozatok hozzátartozóinak. Iliescu, Roman és Voiculescu a hatalmat akkor átvevő Nemzeti Megmentési Front (FSN) tagjai, vezetői voltak. A katonai ügyészség szerint a FSN már december 22-e estétől ténylegesen gyakorolta a végrehajtói és a törvényhozói hatalmat, és az akkori politikai és katonai vezetés hatalmának megőrzése érdekében hozta azokat az intézkedéseket, amelyek sok ember halálához, testi és lelki sérüléséhez vezettek. Ion Iliescu Iohannis döntésére reagálva közölte: nem lepte meg, de nem érti, milyen jogi érvekre hivatkozva vonnák felelősségre. Blogbejegyzésében tagadta, hogy államcsíny történt volna, és megjegyezte: jó lett volna, ha sikerül tárgyalásos úton megvalósítani az átmenetet, ahogy az Magyarországon, Lengyelországban vagy Csehszlovákiában történt. Leszögezte: meglátása szerint ő a kötelességét tette, és emelt fővel áll meg a történelem ítélőszéke előtt. Mint arról beszámoltunk, a legfőbb ügyészség decemberben jelentette be: a nyomozás új eredményei alapján egyértelmű, hogy 1989 decemberében, a forradalom idején az ország történetében egyedülálló összetettségű és mértékű katonai diverzió történt az új hatalom legitimálása érdekében. (A Krónika nyomán)
  16/04/2018 14:28 - facebook

Lista kontaktów

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  09E210
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T09013
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adres pocztowy

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 09E210
  1047 Brussels