Juan FRAILE CANTÓN : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 07-04-2008 / 13-07-2009 : Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim - Członek

Partie krajowe 

  • 07-04-2008 / 13-07-2009 : Partido Socialista Obrero Español (Hiszpania)

Deputowani 

  • 09-04-2008 / 13-07-2009 : Komisja Rozwoju
  • 09-04-2008 / 13-07-2009 : Podkomisja Praw Człowieka
  • 04-06-2008 / 13-07-2009 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE

Zastępstwo 

  • 09-04-2008 / 13-07-2009 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
  • 28-05-2008 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku
  • 28-05-2008 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)

all-activities 

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego zaleceń Parlamentu Europejskiego skierowanych do Rady w sprawie partnerstwa strategicznego UE-Brazylia  
- DEVE_AD(2009)418047 -  
-
DEVE 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.