Martí GRAU i SEGÚ : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 07-04-2008 / 13-07-2009 : Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim - Członek

Partie krajowe 

  • 07-04-2008 / 13-07-2009 : Partit dels Socialistes de Catalunya (Hiszpania)

Deputowani 

  • 09-04-2008 / 13-07-2009 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
  • 04-06-2008 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Japonią

Zastępstwo 

  • 09-04-2008 / 13-07-2009 : Komisja Spraw Zagranicznych
  • 28-05-2008 / 13-07-2009 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Armenia, UE-Azerbejdżan i UE-Gruzja
  • 28-05-2008 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Kanadą
  • 28-05-2008 / 13-07-2009 : Delegacja do Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprwie programu „Small Business Act”  
- IMCO_AD(2008)414346 -  
-
IMCO 

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.