Hanne DAHL : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 09-05-2008 / 21-10-2008 : Grupa Niepodległość/Demokracja - Członkini prezydium
  • 22-10-2008 / 13-07-2009 : Grupa Niepodległość/Demokracja - Współprzewodnicząca

Partie krajowe 

  • 09-05-2008 / 13-07-2009 : JuniBevægelsen - Mod Unionen (Dania)

Wiceprzewodnicząca 

  • 03-06-2008 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków ze Szwajcarią, Islandią i Norwegią i do wspólnej komisji parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

Deputowani 

  • 09-05-2008 / 02-06-2008 : Delegacja do spraw stosunków ze Szwajcarią, Islandią i Norwegią i do wspólnej komisji parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
  • 09-05-2008 / 13-07-2009 : Komisja Spraw Konstytucyjnych

Zastępstwo 

  • 09-05-2008 / 13-07-2009 : Komisja Kontroli Budżetowej
  • 09-05-2008 / 13-07-2009 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
  • 09-05-2008 / 13-07-2009 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

all-activities 

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie informowania o nieprawidłowościach i ochrony osób ujawniających takie informacje  
- P6_DCL(2009)0045 - Wygasła  
Nils LUNDGREN , Hélène GOUDIN , Hanne DAHL , Paul van BUITENEN  
Data otwarcia : 21-04-2009
Termin : 07-05-2009
Liczba sygnatariuszy : 21 - 08-05-2009
Oświadczenie pisemne w sprawie promowania pojazdów elektrycznych  
- P6_DCL(2009)0019 - Wygasła  
Hanne DAHL , Carl SCHLYTER , Johannes BLOKLAND  
Data otwarcia : 18-02-2009
Termin : 07-05-2009
Liczba sygnatariuszy : 44 - 08-05-2009
Oświadczenie pisemne w sprawie zakazu stosowania substancji chemicznej bisfenol A w butelkach dla niemowląt  
- P6_DCL(2008)0106 - Wygasła  
Hanne DAHL , Christel SCHALDEMOSE , Hélène GOUDIN , Carl SCHLYTER  
Data otwarcia : 15-12-2008
Termin : 02-04-2009
Liczba sygnatariuszy : 92 - 02-04-2009

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.