Roberto FIORE : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 16-05-2008 / 13-07-2009 : Niezrzeszeni

Partie krajowe 

  • 16-05-2008 / 15-04-2009 : Alternativa sociale: Lista Mussolini (Włochy)
  • 16-04-2009 / 13-07-2009 : Forza Nuova (Włochy)

Deputowani 

  • 05-06-2008 / 13-07-2009 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
  • 05-06-2008 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Białorusią
  • 05-06-2008 / 13-07-2009 : Delegacja do Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego

Zastępstwo 

  • 03-06-2008 / 13-07-2009 : Komisja Rozwoju

all-activities 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.