Miet SMET : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-1999 / 11-10-1999 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członkini
 • 12-10-1999 / 07-03-2002 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członkini prezydium
 • 08-03-2002 / 19-07-2004 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członkini prezydium

Partie krajowe 

 • 20-07-1999 / 30-09-2001 : Christelijke Volkspartij (Belgia)
 • 01-10-2001 / 19-07-2004 : Christen-Democratisch & Vlaams (Belgia)

Przewodnicząca 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Delegacja ds. stosunków z Afryka Poludniowa

Kwestor 

 • 16-01-2002 / 19-07-2004 : Parlament Europejski
 • 16-01-2002 / 19-07-2004 : Prezydium

Deputowani 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Socjalnych i Zatrudnienia
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Kobiet i Wyrównywania Szans
 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Konferencja Przewodniczących Delegacji
 • 16-01-2002 / 19-07-2004 : Kwestorzy
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegacja do spraw stosunków z Afryką Południową

Zastępstwo 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Srodowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Ochrony Konsumentów
 • 13-12-2000 / 29-11-2001 : Tymczasowa Komisja ds. genetyki ludzkiej i innych nowych technologii współczesnej medycyny
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Wolności i Praw Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)