Johan VAN HECKE : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członek

Partie krajowe 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Vlaamse Liberalen en Democraten - Vivant (Belgia)

Wiceprzewodniczący 

 • 13-09-2004 / 14-01-2007 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Podkomisja Praw Człowieka

Deputowani 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Handlu Zagranicznego
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Handlu Zagranicznego
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Rozwoju

Zastępstwo 

 • 22-07-2004 / 12-09-2004 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 15-09-2004 / 15-09-2004 : Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Republiką Południowej Afryki
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 14-03-2007 / 06-07-2008 : Delegacja do spraw stosunków z Republiką Południowej Afryki

all-activities 

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia wstępnej Umowy o partnerstwie gospodarczym pomiędzy Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej z jednej strony a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony  
- DEVE_AD(2009)418111 -  
-
DEVE 
OPINIA w sprawie stosunków handlowych i gospodarczych z Chinami  
- DEVE_AD(2008)414231 -  
-
DEVE 
OPINIA Ku zreformowanej Światowej Organizacji Handlu  
- DEVE_AD(2008)400399 -  
-
DEVE 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie bezkarności domniemanych sprawców ludobójstwa  
- P6_DCL(2007)0059 - Wygasła  
Johan VAN HECKE , Gabriele ZIMMER , Ana GOMES , Anders WIJKMAN , Hélène FLAUTRE  
Data otwarcia : 06-06-2007
Termin : 11-10-2007
Liczba sygnatariuszy : 76 - 11-10-2007
Oświadczenie pisemne w sprawie procesu wytoczonego rządowi Indii przez Novartis  
- P6_DCL(2007)0022 - Wygasła  
Pierre SCHAPIRA , Kader ARIF , Johan VAN HECKE , Luisa MORGANTINI , Caroline LUCAS  
Data otwarcia : 26-02-2007
Termin : 29-05-2007
Liczba sygnatariuszy : 97 - 29-05-2007
Oświadczenie pisemne w sprawie potrzeby ustanowienia częstszej i uczciwszej wymiany handlowej z Afryką  
- P6_DCL(2005)0032 - Wygasła  
Johan VAN HECKE , Maria MARTENS , Margrietus van den BERG , Luisa MORGANTINI  
Data otwarcia : 23-05-2005
Termin : 23-08-2005
Liczba sygnatariuszy : 50 - 23-08-2005

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.