Luckas VANDER TAELEN : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 20-07-1999 / 31-08-2002 : Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie - Członek

Partie krajowe 

  • 20-07-1999 / 31-08-2002 : Anders gaan arbeiden, leven en vrijen (Belgia)

Wiceprzewodniczący 

  • 07-02-2002 / 31-08-2002 : Delegacja do spraw stosunków z Izraelem

Deputowani 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Kultury, Mlodziezy, Edukacji, Srodków Masowego Przekazu i Sportu
  • 28-09-1999 / 14-01-2002 : Delegacja ds. stosunków z Kanada
  • 17-01-2002 / 31-08-2002 : Komisja Kultury, Młodzieży, Edukacji, Mediów i Sportu

Zastępstwo 

  • 22-07-1999 / 11-01-2001 : Komisja ds. Polityki Regionalnej, Transportu i Turystyki
  • 12-01-2001 / 14-01-2002 : Komisja ds. Socjalnych i Zatrudnienia
  • 17-01-2002 / 31-08-2002 : Komisja Petycji

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

PROPOSITION FOR RESOLUTION On the situation in Afghanistan including the destruction of world cultural and artistic heritage EN  
- B5-0203/2001  

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)