Othmar KARAS : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 20-07-1999 / 29-09-1999 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek
  • 30-09-1999 / 19-07-2004 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Skarbnik

Partie krajowe 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Österreichische Volkspartei (Austria)

Deputowani 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. gospodarczych i walutowych
  • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Wegry
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Gospodarcza i Walutowa
  • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Węgry

Zastępstwo 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Kultury, Mlodziezy, Edukacji, Srodków Masowego Przekazu i Sportu
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Prawna i Rynku Wewnętrznego

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne on the holding of a Europe-wide referendum on the EU Constitution (Constitutional Treaty) EN  
- P5_DCL(2003)0016 - Wygasła  
Othmar KARAS  
Data otwarcia : 01-09-2003
Termin : 01-12-2003
Liczba sygnatariuszy : 59 - 01-12-2003

Kontakt