Othmar KARAS : Opinia(-e) jako sprawozdawca 

Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie programu sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT): aktualna sytuacja i perspektywa  
- IMCO_AD(2015)541631 -  
-
IMCO 

Kontakt