Frédérique RIES : Strona główna 

Członkini 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
Delegacja do spraw stosunków z Izraelem 

Zastępstwo 

Komisja Handlu Międzynarodowego 
Komisja Kontroli Budżetowej 

Ostatnie prace 

Kontakt