Frédérique RIES : Strona główna 

Członkini 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
Komisja Petycji 
Delegacja do spraw stosunków z Izraelem 

Zastępstwo 

Komisja Spraw Zagranicznych 
Podkomisja Praw Człowieka 
Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE 

Ostatnie prace 

Sprzeciw na podstawie art. 111 Regulaminu: unijna lista projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (B9-0091/2020) FR  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt