Pierre JONCKHEER : Szósta kadencja Parlamentu 

Wiceprzewodniczący 

 • 20-07-2004 / 13-11-2004 : Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie - Członek
 • 14-11-2004 / 23-05-2005 : Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie - Członek prezydium
 • 24-05-2005 / 26-02-2007 : Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie - Wiceprzewodniczący
 • 27-02-2007 / 19-07-2007 : Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie - Wiceprzewodniczący
 • 20-07-2007 / 13-07-2009 : Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie - Wiceprzewodniczący

Członek 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales (Belgia)

Członek 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 15-09-2004 / 26-10-2005 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Komisji tymczasowej do spraw wyzwań politycznych i środków budżetowych w rozszerzonej Unii w latach 2007-2013
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi

Zastępstwo 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Handlu Zagranicznego
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Handlu Zagranicznego
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Podkomisja Praw Człowieka

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie wyzwań politycznych i środków budżetowych w rozszerzonej Unii w latach 2007-2013  
- INTA_AD(2005)350218 -  
-
INTA 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

null w sprawie zakazu produkcji, sprzedaży i rozpowszechniania przedmiotów i znaków nazistowskich w UE  
- P6_DCL(2009)0004 - LAPSED  
Alain HUTCHINSON , Gérard DEPREZ , Pierre JONCKHEER , José RIBEIRO E CASTRO , Francis WURTZ  
null w sprawie nadmiernego obciążenia hałasem spowodowanym przez loty nocne  
- P6_DCL(2004)0048 - LAPSED  
Bart STAES , Pierre JONCKHEER  

Lista obecności 
This attendance record is an extract from the Minutes of plenary sittings of the 6th parliamentary term. The information therein is supplied for information purposes only and covers the Member's term of office in the European Parliament. It is raw data and does not include corrections for justified absence because of illness, maternal/paternal leave, authorised parliamentary delegation business etc.