• Ari   VATANEN  

Ari VATANEN : Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) - Szósta kadencja Parlamentu 

**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie ochrony zasady pomocniczości w europejskiej i zagranicznej polityce zdrowotnej  
- P6_DCL(2006)0020 - Wygasła  
Konrad SZYMAŃSKI , Philippe MORILLON , Charles TANNOCK , Ari VATANEN , Bas BELDER  
Data otwarcia : 03-04-2006
Termin : 06-07-2006
Liczba sygnatariuszy : 81 - 06-07-2006