Ari VATANEN : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek

Partie krajowe 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Kansallinen Kokoomus (Finlandia)

Deputowani 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Polityki Regionalnej, Transportu i Turystyki
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Wegry
 • 11-11-1999 / 14-01-2002 : Delegacje do komisji wspólpracy parlamentarnej i delegacje ds. stosunków z Kazachstanem, Kirgistanem, Uzbekistanem, Tadzykistanem, Turkmenistanem i Mongolia
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Polityki Regionalnej, Transportu i Turystyki
 • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Węgry
 • 07-03-2002 / 19-07-2004 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Kazachstan, UE-Kirgistan i UE-Uzbekistan oraz delegacja do spraw stosunków z Tadżykistanem, Turkmenistanem i Mongolią
 • 20-11-2003 / 21-04-2004 : Tymczasowa Komisja do Spraw Zwiększenia Bezpieczeństwa na Morzu

Zastępstwo 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Motion for a resolution on Cambodia EN  
- B5-0349/2003  

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne on the use of abbreviations EN  
- P5_DCL(2000)0005 - Wygasła  
Piia-Noora KAUPPI , Marjo MATIKAINEN-KALLSTRÖM , Ilkka SUOMINEN , Ari VATANEN , Eija-Riitta KORHOLA  
Data otwarcia : 22-03-2000
Termin : 22-06-2000
Liczba sygnatariuszy : 33 - 22-06-2000