• Jo   LEINEN  

Jo LEINEN : Indywidualne projekty rezolucji - Ósma kadencja Parlamentu 

Każdy poseł może złożyć projekt rezolucji w sprawie objętej zakresem działalności UE. Dopuszczalne projekty są przekazywane komisji przedmiotowo właściwej, która podejmuje decyzję o tym, jaką procedurę należy zastosować. ( art. 143 Regulaminu)