• Jo   LEINEN  

Jo LEINEN : Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca - Ósma kadencja Parlamentu 

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie sprawozdania rocznego w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony  
- AFCO_AD(2018)626722 -  
-
AFCO 
OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019  
- AFCO_AD(2018)622283 -  
-
AFCO 
OPINIA w sprawie stanu stosunków między UE a Chinami  
- ENVI_AD(2018)615453 -  
-
ENVI 
OPINIA w sprawie interpretacji i wdrażania Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa  
- ENVI_AD(2018)615308 -  
-
ENVI 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (wersja przekształcona)  
- ENVI_AD(2017)604700 -  
-
ENVI