Jo LEINEN : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów - Członek

Partie krajowe 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Niemcy)

Wiceprzewodniczący 

  • 21-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Spraw Konstytucyjnych

Deputowani 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Konstytucyjnych
  • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Rumunia
  • 17-01-2002 / 20-01-2002 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Rumunia

Zastępstwo 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja Budzetowa
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Spraw Zagranicznych, Praw Człowieka, Wspólnego Bezpieczeństwa i Polityki Obronnej

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Report on the proposal for a European Parliament and Council regulation on the statute and financing of European political parties - Committee on Constitutional Affairs EN  
- A5-0170/2003 -  
-
AFCO 
Report on the European Parliament's proposals for the Intergovernmental Conference - Committee on Constitutional Affairs EN  
- A5-0086/2000 -  
-
AFCO 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne on organisation of a debate on adoption of a constitutional treaty EN  
- P5_DCL(2004)0012 - Wygasła  
Thierry CORNILLET , Monica FRASSONI , Jo LEINEN , Mariotto SEGNI , Diana WALLIS  
Data otwarcia : 20-02-2004
Termin : 06-05-2004
Liczba sygnatariuszy : 146 - 06-05-2004
Oświadczenie pisemne on the election of the President of the European Commission by the European Parliament EN  
- P5_DCL(2002)0017 - Przyjęta  
Jo LEINEN , Alain LAMASSOURE , Cecilia MALMSTRÖM , Monica FRASSONI , Mihail PAPAYANNAKIS  
Data otwarcia : 17-10-2002
Termin : 17-01-2003
Przyjęto : 16-01-2003
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P5_TA(2003)0027
Liczba sygnatariuszy : 320 - 16-01-2003
Oświadczenie pisemne on a Constitution for Europe EN  
- P5_DCL(2001)0003 - Wygasła  
Daniel COHN-BENDIT , Andrew DUFF , Alain LAMASSOURE , Jo LEINEN , Mihail PAPAYANNAKIS  
Data otwarcia : 21-03-2001
Termin : 21-06-2001
Liczba sygnatariuszy : 138 - 21-06-2001