Jo LEINEN : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim - Członek

Partie krajowe 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Niemcy)

Przewodniczący 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Spraw Konstytucyjnych

Deputowani 

 • 21-07-2004 / 21-07-2004 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
 • 28-07-2004 / 15-01-2007 : Konferencja Przewodniczących Komisji
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowej i Południowo-Azjatyckim Stowarzyszeniem na rzecz Współpracy Regionalnej (SAARC)
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Konferencja Przewodniczących Komisji
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowej

Zastępstwo 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 15-03-2007 / 15-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Indiami
 • 14-05-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Indiami

all-activities 

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie dochodzenia uprawnień Parlamentu Europejskiego przed sądami krajowymi  
- AFCO_AD(2008)404531 -  
-
AFCO 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie ochrony praw człowieka w zamkniętych instytucjach  
- P6_DCL(2008)0103 - Wygasła  
Maria da Assunção ESTEVES , Jo LEINEN , Gérard DEPREZ , Hélène FLAUTRE , Giusto CATANIA  
Data otwarcia : 03-12-2008
Termin : 26-03-2009
Liczba sygnatariuszy : 155 - 27-03-2009
Oświadczenie pisemne w sprawie propozycji dotyczącej powołania komitetu mędrców  
- P6_DCL(2007)0113 - Wygasła  
Jo LEINEN , Vural ÖGER , Marek SIWIEC  
Data otwarcia : 10-12-2007
Termin : 26-03-2008
Liczba sygnatariuszy : 45 - 27-03-2008
Oświadczenie pisemne w sprawie unii polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony  
- P6_DCL(2007)0010 - Wygasła  
Elmar BROK , Nicole FONTAINE , Bronisław GEREMEK , Jo LEINEN , Íñigo MÉNDEZ DE VIGO  
Data otwarcia : 31-01-2007
Termin : 30-04-2007
Liczba sygnatariuszy : 279 - 30-04-2007

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.