Pierre SCHORI : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 20-07-1999 / 31-07-2000 : Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów - Wiceprzewodniczący

Partie krajowe 

  • 20-07-1999 / 31-07-2000 : Socialdemokratiska arbetarepartiet (Szwecja)

Przewodniczący 

  • 22-07-1999 / 31-07-2000 : Delegacja ds. stosunków z Japonia

Deputowani 

  • 21-07-1999 / 31-07-2000 : Komisja ds. Zagranicznych, Praw Czlowieka, Wspólnego Bezpieczenstwa i Polityki Obronnej
  • 22-07-1999 / 31-07-2000 : Konferencja Przewodniczących Delegacji

Zastępstwo 

  • 22-07-1999 / 31-07-2000 : Komisja ds. Kultury, Mlodziezy, Edukacji, Srodków Masowego Przekazu i Sportu

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)