Margot KESSLER : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów - Członkini

Partie krajowe 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Niemcy)

Deputowani 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Swobód i Praw Obywatelskich, Sprawiedliwosci i Spraw Wewnetrznych
  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Petycji
  • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Bulgaria
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Wolności i Praw Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Petycji
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Bułgaria

Zastępstwo 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Rozwoju i Wspólpracy
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Rozwoju i Współpracy

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Report I. on the proposal for a Council decision establishing a second phase of the programme of incentives and exchanges, training and cooperation for the legal practitioners (Grotius II - General and Criminal) (COM(2000)0828 - C5-0754/2000 - 2000/0339(CNS)); II.on the proposal for a Council decision establishing a second phase of the programme of incentives, exchanges, training and cooperation for law enforcement authorities (Oisin II) (COM(2000)0828 - C5-0755/2000 -2000/0340(CNS)); III.on the proposal for a Council decision establishing a second phase of the programme of incentives, exchanges, training and cooperation for persons responsible for combating trade in human beings and the sexual exploitation of children (Stop II) (COM(2000)0828 - C5-0756/00 - 2000/0341(CNS)); IV. on the proposal for a Council decision establishing a programme of incentives and exchanges, training and cooperation for the prevention of crime (Hippokrates) (COM(2000)0786-C5-0753/2000 - 2000/0304(CNS)) - Committee on Citizens' Freedoms and Rights, Justice and Home Affairs EN  
- A5-0094/2001 -  
-
LIBE 
Report on the proposal for a Council Decision establishing a European Judicial Network in civil and commercial matters - Committee on Citizens' Freedoms and Rights, Justice and Home Affairs EN  
- A5-0091/2001 -  
-
LIBE 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne on the health risks of silicone implants EN  
- P5_DCL(2000)0014 - Wygasła  
Margot KESSLER  
Data otwarcia : 02-10-2000
Termin : 02-01-2001
Liczba sygnatariuszy : 58 - 02-01-2001