Armin LASCHET : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 20-07-2004 / 13-11-2004 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek
  • 14-11-2004 / 29-06-2005 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek prezydium

Partie krajowe 

  • 20-07-2004 / 29-06-2005 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Niemcy)

Deputowani 

  • 21-07-2004 / 29-06-2005 : Komisja Spraw Zagranicznych
  • 15-09-2004 / 29-06-2005 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Armenia, UE-Azerbejdżan i UE-Gruzja

Zastępstwo 

  • 22-07-2004 / 29-06-2005 : Komisja Budżetowa
  • 31-08-2004 / 29-06-2005 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
  • 15-09-2004 / 29-06-2005 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja
  • 15-09-2004 / 29-06-2005 : Delegacja do spraw stosunków ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.