Renate SOMMER : Strona główna 

Członkini 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja 

Zastępstwo 

Komisja Spraw Zagranicznych 
Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Albania 

Ostatnie prace 

Kontakt